Sözleşmeler

Güncelleme: 18 Haziran 2024

Kullanım Şartları ve İlkeler

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), ticari merkezi Serhat Mahallesi 1147. Cadde 12/2 Yenimahalle / Ankara adresinde bulunan TAPP ENDÜSTRİYEL REKLAM SANAYİ TİCARET A.Ş. (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile www.tabela.com.tr internet sitesine girerek site üzerinden elektronik ortamda ve bedeli mukabilinde alışveriş yapan müşteri (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) aşağıdaki hüküm ve koşullar altında kabul edilmiştir.

Alıcının www.tabela.com.tr internet sitesine üye olurken siteye kaydetmiş olduğu adres ve diğer irtibat bilgileri, Alıcı’nın yasal adresi ve irtibat bilgileri olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler Alıcı’nın siteye kaydedilen adresine yapılacaktır.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcı’ya ait www.tabela.com.tr internet sitesi (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Site” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik ortamda Alıcı’ya satışı gerçekleştirilen ve tüm nitelikleri ve satış fiyatı sitede açıkça belirtilen ürünün Alıcı’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları ve satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı hususunda bilgi sahibi olduğunu, gerek Site gerekse bu Sözleşme’de belirtilen hak ve bilgilerin ayrıntılı olarak açıklandığını, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

Ürünler, Site’de yayınlanan ve Alıcı tarafından siparişi verilerek satın alınan ürünlerdir. Ürünlerin cinsi, çeşidi, miktarı, modeli, marka ve adedi diğer bir deyişle ürüne ilişkin tüm bilgiler ile satış bedeli ve ödeme şekli, Alıcı’nın talepleri doğrultusunda siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşacaktır. Sözleşme konusu her bir ürünün nitelik ve KDV dahil toplam satış tutarı, ürün görsellerinin yanında ya da ayrı bir etiketle belirtilmiştir.

Alıcı, madde (III)’de belirtilen Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, bu suretle iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul ettiğini beyan eder.

Alıcı, kendisi, irtibat bilgileri ve satın almak istediği ürünler hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek ve iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun davranmak zorundadır.

Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve vakit geçirmeden üründeki kusuru bildirmek yükümlülüğündedir. Ancak ambalajı açılmış, kullanılmış ürünler geri alınma kapsamında değildir. Alıcı, taşıma ile ilgili herhangi bir kusurdan kaynaklı hasarları teslim anında veya vakit geçirmeden bildirmek zorundadır.

Satıcı, mesai saatleri içinde (her gün 09:00- 16:00 arası) verilen siparişleri gün içerisinde değerlendirecektir. Saat 16:00’dan sonra gelen siparişleri ise, takip eden iş günü mesai saatleri dahilinde işleme alacaktır.

Alıcı tarafından verilen sipariş işleminin başarıyla tamamlanması ve ürün(ler) için Satıcı tarafından belirlenen ücretin kredi kartı ile ödeme işleminin yapılmasından sonrasında Satıcı, Alıcı tarafından belirtilmiş olan e-posta adresine, sipariş işleminin tamamlanmış olduğu konusunda bilgi veren bir elektronik posta mesajı gönderecektir.

Sözleşme’nin V(2) maddesi uyarınca Alıcı tarafından verilen siparişin Satıcı tarafından onaylanmasından itibaren 2 (iki) – 5 (beş) iş günü içerisinde, Satıcı verilen siparişi Alıcı’nın bildirdiği adrese gönderilmek üzere kargoya verecektir. Kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Kargodaki gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

Alıcı, sipariş ile ilgili olarak Satıcı’ya vermiş olduğu bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Satıcı’nın gerektiğinde bu bilgiler üzerinden kendisi ile bağlantı kurabileceğini, bilgilerin yanlış verilmesi sebebiyle siparişi verilen ürünlerin kendisine ulaştırılamaması veya geç ulaştırılmasından Satıcı’nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Alıcının ürünün kendisi dışında başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilmesini istemesi halinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bu nedenle teslimatta meydana gelecek gecikmelerden de Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

Alıcı, sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri teslim alırken firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağı Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte 3 gün içerisinde Satıcı’ya bildirilmelidir. Satıcı en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Paket tüketici tarafından teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

Satıcı, Sözleşme konusu ürünlerin eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Ödemeler ancak Alıcı’nın kredi kartı ile yapılabilecektir.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmiş olması koşulu aranmaktadır. Ürün bedelinin herhangi bir nedenle Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Satıcı, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir

Alıcı’nın ödeme için kredi kartı bilgilerini vermesi ve Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde hasarsız olarak Satıcı’ya geri gönderecek veya ürün bedeli için Satıcı’ya tekrar ödeme yapacaktır. Ürünün Satıcı’ya geri gönderilmesi halinde kargo giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, 3.kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

Hızlı bozulan ürünler, tek kullanımlık ürünler nitelikleri itibariyle iade edilemeyecek ürünlerdir ve bu ürünlerde Alıcı’nın cayma hakkından yararlanması mümkün olmayacaktır. Ayrıca, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler için de Alıcı cayma hakkını kullanamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Satıcı mücbir sebepler (deprem, yangın, sel felaketi) veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir.

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.

Adres:

Serhat Mahallesi 1147 Cadde 12/2 Yenimahalle / Ankara

Telefon: 0850 532 0203

Gizlilik

Şirket:

www.tabela.com.tr internet sitesi (“Site”) üzerinde münhasır hak sahibi, merkezi Serhat Mahallesi 1147. Cadde 12/2 Yenimahalle / Ankara

adresinde bulunan TAPP ENDÜSTRİYEL REKLAM SANAYİ TİCARET A.Ş.’dir. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır).

Karşı Taraf:

Site’ye bağlanarak, bu adresteki her türlü bilgi, resim veya yayına herhangi bir şekilde erişip görüntüleyen, Site’ye üye olarak kişisel verilerini paylaşan ve buna muvafakat eden gerçek veya tüzel kişidir (Bundan sonra “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır).

Konusu:

Bu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasına ilişkin genel hükümler ile Şirket’in bilgi toplama yöntemi ve kullanma şekilleri ile bunları muhafaza yöntemini açıklamakta ve bu kapsamda tarafların yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kullanıcı Site’ye bağlandığı andan itibaren, bu Sözleşme’de yer alan tüm hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılacak, bu sözleşmede düzenlenen hususları bilmediğini de ileri süremeyecektir.

Site’nin Kullanım Koşulları:

  1. Site’yi kullanırken veya üye olurken veya Site üzerinden alışveriş yapılırken talep edilen bilgileri verme ihtiyarı Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı uygun görmez ise kişisel bilgilerini vermekten imtina edebilir.
  2. Bununla birlikte, Site’de yer alan bazı hizmet, promosyon ya da özel fırsatlardan yararlanılması, kampanya ve yarışmalara katılınması ve Site üzerinden alışveriş yapılması gibi muhtelif hizmetlerden yararlanmak doğrudan bu Site’ye veya Site tarafından link verilen veya işaret edilen herhangi bir siteye üye olunması koşuluna bağlıdır. Üye olmayan Kullanıcılar’ın sayılan işbu imkanlardan faydalanmaları mümkün olmayacaktır.
  3. Üyelik işlemi sırasında, Kullanıcılar’dan ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi bazı kişisel bilgilerin verilmesi istenir ve bu bilgilerin tam ve eksiksiz olarak verilmemesi halinde üyelik talebi reddedilebilir. Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerini amaca uygun olarak kullanacak ve Kullanıcı’nın rızasını almaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamda, Site’ye üye olurken verdiği bilgiler kullanılarak kendisine Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan eder.
  4. Kullanıcı, Şirket tarafından talep edilebilecek veya kendisi tarafından aktarılan bilgiler ile Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgilerin, kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar ve/veya cep telefonundan kısa mesaj/görüntülü multimedya mesaj (SMS/MMS) aracılığıyla izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılmasına muvafakati olduğunu beyan ve kabul eder.
  5. Şirkete 0850 532 02 03 numarasından hafta içi 09:00 – 17:00, hafta sonu Cumartesi 09:00 – 12:30 saatleri arasında ulaşılabilir.

Kişisel Bilgilerin Mahiyeti ve Kullanımı:

Kullanıcı kişisel bilgi ve verileri aşağıdaki hallerde kullanılabilir:

  1. Site Üyeliği ve Yarışmalar:

Site üye olmak isteyen Kullanıcılar’ın üyelik işlemi sırasında bazı kişisel bilgilerini kendilerine daha iyi hizmet vermek ve diğer uygun amaçlarla toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan bilgiler, Şirket tarafından zaman zaman Site üzerinden düzenlenecek yarışmalar ya da çekiliş ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir.

  1. Site Üzerinden Yapılacak Alışverişler ve Buna Bağlı Olarak Yapılacak Teslimatlar:

Kullanıcılar’a ilişkin kişisel bilgiler, Kullanıcılar tarafından Site üzerinden yapılacak alışverişlerde ve alışveriş sonrası satın alınan ürünlerin teslimatında kullanılabilir.

  1. Anketler:

Kullanıcılar’a ilişkin bilgiler yeni ürün geliştirilmesi, ürünlerin üretim, dağıtım, pazarlanması ve reklamlarında kullanılabilir. Site’de yer alan anketler katılıp katılmamak Kullanıcılar’ın inisiyatifindedir.

  1. Bilgilendirme Hizmetleri:

Kullanıcılar, Şirket’in ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi istemeleri, soru ve talepleri, Site içerisindeki belirli bölgelere erişimlerinin sağlanması ve Site aktiviteleri hakkında kendileri ile iletişim kurulabilmesi için Şirket temsilcilerinin kendileri ile kişisel bilgi ve verilerini kullanarak irtibat kurabileceklerini kabul ederler.

Kişisel bilgiler ürün bilgi ve promosyonları ile ilgili güncel bilgilerin Kullanıcılar’a ulaştırılması amacıyla da kullanılabilir.

  1. Kişisel Olmayan Bilgiler ile Diğer Bilgiler:

Şirket, Site’de kişisel bilgilerin yanı sıra kişisel olmayan bilgiler de toplayabilir. Bu bilgilerin bir kısmı teknik zorunluluklar, bir kısmı ise Site’nin tasarımı, sürdürülebilirliği, sitedeki sayfaların düzgün görüntülenmesi gibi amaçlar için kullanılmaktadır.

Site’de, kullanılan tarayıcı, işletim sistemi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret tarih ve saati, daha önce Site’nin Kullanıcılar tarafından ziyaret edilip edilmediği gibi bilgiler de otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Bilgilerinizin Güncellenmesi:

Kullanıcılar, bu sitede yer alan kişisel bilgilerin eklenmesi, düzeltilmesi veya güncellenmesi işlemlerini Kullanıcı şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilirler. Kişisel bilgilerin güncellenmemesi sebebiyle, Site üzerinden verilen hizmetlerde yaşanacak gecikme ve problemlerden Şirket sorumlu tutulamayacaktır.

Kullanıcı’nın Çocuk Olması:

Bu Site Türk mevzuatındaki düzenlemelere uygun olarak yönetilmektedir. Site Kullanıcılar’ın çocuk olması halinde, çocukların Site’ye erişim ve Site’yi kullanmaları ebeveynleri veya bir yetişkin tarafından denetlenmeleri ve onların izin ve onayları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 18 yaşından küçükler Site’ye üye olamazlar ve Site üzerinden alışveriş yapamazlar. Site üyesinin 18 yaşından küçük olduğunun tespiti halinde Şirket üyeliği derhal iptal eder.

Kişisel Olmayan ve Diğer Bilgilerin Toplanması:

Kullanıcılar tarafından Site’ye giriş yapılan bazı durumlarda, Site “Cookie” (Çerez) teknolojisi aracılığıyla kişisel olmayan IP adresi gibi bazı teknik bilgileri otomatik olarak kaydedebilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ın internet tarayıcıları veya bilgisayarlarının türü, internet servis sağlayıcılarının domain adresi, ziyaret sayı, süresi ve karakter tercihlerini içerebilir. Site’nin ziyaretçi sayısı kümülatif şekilde takip edilmektedir. Bu işleme Kullanıcılar’a ait kişisel bilgiler de dahil edilmemektedir. Bu bilgiler Site’nin güncel kalmasını ve Site’nin Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre şekillendirilebilmesini sağlamaktadır. Bu kişisel olmayan bilgiler Şirket’in bağlı şirketleri, iştirakleri, iş ortakları ile paylaşılabilir. Kullanıcılar bilgisayarlarında “cookie” (çerez) kullanımını engellemeleri veya kullanım olduğu takdirde uyarı vermesi için ayarlayabilirler.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği:

Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin güvenliğini sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Ancak Şirket gerekli özeni sağladığı halde sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak Kullanıcılar’a herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Kullanıcı’nın bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu değildir.

Diğer Siteler:

Site, Şirket’e ait olmayan başka sitelere link içerebilir. Söz konusu diğer siteler Şirket tarafından kontrol edilmedikleri gibi, bu sitelerin içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikaları ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

Bu nedenle Kullanıcılar söz konusu sitelerde bilgi indirir veya materyal yüklerken haklarının zedelenebileceği, bilgisayarlarına virüs girebileceği gibi tüm riskleri yüklenmiş kabul edilirler. Diğer sitelerin kullanım kayıt koşulları ve gizlilik politikalarının dikkatlice incelenip kabul edilmesi bizzat Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır.

Bu sitelerden bilgi indirmek Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin kullanılmasına, fikri mülkiyet haklarının zedelenmesine veya bilgisayarlarına virüs girmesine neden olabilir. Kullanıcılar, bu Site’den ayrıldıklarında veya diğer bir internet sitesine bağlandıklarında, diğer sitelerin gizlilik politikasını ve kullanım kayıt ve koşullarını okumalıdırlar. Bununla birlikte Kullanıcılar’ın, Şirket’e biri olduğunu iddia eden veya benzeyen sitelerin (elektronik posta ile bağlantılı olanlar dahil) güvenilirliğini sorgulamaları da kendi sorumluluklarındadır. Kullanıcı, bu durumlar ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi:

Bu Sözleşme ve Site’nin kullanım ve erişiminden doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir.

Buna göre Kullanım Koşulları’nın geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere uyuşmazlıkların çözümünde Türk Kanunları uygulanacak, Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Türkiye’den farklı bir ülkede yaşayan Kullanıcılar’ın tabi oldukları yasalara uygun davranmaları tamamen kendi sorumlulukları altındadır.

Devir:

Şirket bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yetkilerini üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisini haizdir.

Değişiklikler:

Şirket’in işbu Üyelik Sözleşmesi üzerinde önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi hüküm ve koşullarını düzenli olarak okuyarak yapılan değişikliklerden haberdar olmaları gerekmektedir. Yapılan tüm değişiklikler siteye yüklendiği andan itibaren geçerlidir. Bu Site’yi kullanmaya devam ederek, Site erişimini sürdüren Kullanıcılar, bu değişikliklerden haberi oldukları ve değişen hüküm ve koşulları onayladıklarını kabul eder.

İletişim

Kullanıcılar Site hakkında her türlü yorum, soru, şikâyet ve önerilerini Şirket’in aşağıda verilen adres, telefon veya e-posta adresine iletebilirler.

Adres:

Serhat Mahallesi 1147. Cadde 12/2 Yenimahalle / Ankara

info@tabela.com.tr

0850 532 02 03

Yasaklanmış Faaliyetler

Yetkisiz Kullanım:  Hizmetlerimizi, ürünlerimizi kötü amaçlı yazılım dağıtmak, bilgisayar korsanlığı yapmak veya geçerli yasaları ihlal etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa dışı veya yasaklanmış bir amaçla kullanamazsınız.

Tersine Mühendislik: Şirket tarafından sağlanan herhangi bir içeriğin, sözleşmenin veya yazılımın derlemesini çözemez, tersine mühendislik yapamaz veya kaynak kodunu elde etmeye çalışamazsınız.

İçerik: Şirket tarafından sağlanan herhangi bir içeriğin, tasarımın, iş ve yönetim faaliyetlerinin, reklam kampanyalarının, üyelerle paylaşılan bilgilerin izinsiz kullanımı, çoğaltılması, satılması ve kopyalanması yasaktır. Bu sistemi kullanarak bu kuralları kabul etmiş olmaktasınız.

Online Satış: Tabela.com.tr tarafından üretilen, tedarik edilen veya sergilenen ürünlerin kısmen, tamamen, teknoloji, tasarım, içerik-yazı ve diğer know-how bilgileri kopyalanarak bir online satış web sitesi, aracısı, pazar yeri gibi mecralarda, sosyal medya platformlarında satışı ve tanıtımı yapılamaz.

Yönetim Faaliyetleri

Destek: Şirket, Destek ve Güncellemeler politikasında açıklandığı şekilde ürün ve hizmetleri için destek sağlar. Destek sorguları belirlenmiş destek kanallarımız aracılığıyla yönlendirilmelidir.

Fesih: Şirket, bu Koşulların herhangi bir şekilde ihlali durumunda, kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunmaksızın Hizmetlerimize erişiminizi sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

Şartlardaki Değişiklikler: Şirket zaman zaman bu Şartları güncelleyebilir. Şartları periyodik olarak incelemek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Şartlarda yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir.

Daha fazlası için

Bu Şartlar ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Hizmetlerimizi kullanarak, bu Şartlar ve Koşulların yanı sıra buraya referans olarak dahil edilen Gizlilik Politikamıza uymayı kabul edersiniz.

İşbu Sözleşme’den ve şartlardan kaynaklanabilecek ihtilaflarda Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İletişim:

0850 532 02 03
destek@tabela.com.tr